vien

Liên hệ

Công Ty Phát Triển Số 1 – TNHH 1TV

1.VĂN PHÒNG HẢI DƯƠNG
Trụ sở: Hoàng thạch – Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương
Email phòng xuất khẩu :  xinghiepxdso1@gmail.com
Email Văn phòng hành chính quản trị : ptso1.vphd@gmail.com
Liên hệ: +842203 821020 / +842203 821034
Fax: +843203 821034
Website: http://PTSO1.COM / http://PTSO1.VN
http://CaCO3Vietnam.com.vn / http://CaCO3Vietnam.vn

2.NHÀ MÁY CACO3
Địa chỉ: Km9 , khu công nghiệp phía nam- Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên bái
Email: nhamaycaco3@gmail.com
Điên thoại : +842163 893 171 Fax : +842163 893 170
Điền thoai liên hệ với khách hàng trong nước : +84 91 3174186

3.ĐIÊN THOẠI VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC
Điện thoai liên hệ với khách hàng nước ngoài : +84 94 9289620
Emai :văn phòng tổng giám đốc : ceo.development1@gmail.com


mess