vien

Hình ảnh tiêu biểu

Công ty Phát triến số 1

Nhà máy chế biến quặng sắt Yên Bái

Nhà máy chế biến đá trắng CaCO3

Nhà máy giấy Lạng Sơn

Mỏ sắt Gia Chanh Lạng Sơn

Xí nghiệp khai thác và chế biến đá Grannit và Mangan

 

 

Đối tác của Công ty Phát triển Số1

;
mess