vien

Nhà máy Sắt Mangan Lạng Sơn

IMG_5055

Nhà máy Sắt Mangan Lạng Sơn

Nhà máy Sắt Man gan thuộc huyện Chi Lăng – Đồng Mỏ – Lạng Sơn. Nhà máy có tuyến Mỏ tập trung trữ lượng lớn, chất lượng khá ổn định phù hợp với các tiêu chuẩn sản xuất gang thép theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Hệ thống khai thác thiết bị đồng bộ. Mỏ thuộc Công ty Phát triển số 1 quản lý với tổng diện tích là 20ha, vị trí từ Mỏ tới nhà máy tuyển thuận lợi.

Khu vực chế biến có công suất 150.000 tấn thành phẩm / năm

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

satkotu

KHU VỰC MỎ SẮT GIA CHANH CỦA CONG TY PHAT TRIỂN SỐ 1

IMG_5047
IMG_5048

Khu vực Mỏ Sắt Gia Chanh của Công ty Phát triển số 1

KHU VỰC CHỀ BIÊN SẮT MĂNG GAN – CHI NHÁNH LẠNG SƠN
IMG_5057

Hệ thống đường sắt, đường bộ vận chuyển của Nhà máy từ Mỏ đến nhà máy chế biến.

IMG_5058

Khu vực kho thành phẩm

mess